?

Log in

No account? Create an account
Кобзарство і Бардівська пісня — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Кобзарство і Бардівська пісня

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Jan. 19th, 2014|09:53 pm]
Кобзарство і Бардівська пісня

masaccio
linkвдарити по струнах

(no subject) [Nov. 2nd, 2013|07:01 pm]
Кобзарство і Бардівська пісня

masaccio
linkвдарити по струнах

(no subject) [May. 2nd, 2013|03:35 am]
Кобзарство і Бардівська пісня

masaccio
linkвдарити по струнах

(no subject) [Feb. 1st, 2013|05:57 pm]
Кобзарство і Бардівська пісня

masaccio
linkвдарити по струнах

(no subject) [Nov. 24th, 2012|08:01 am]
Кобзарство і Бардівська пісня

masaccio
linkвдарити по струнах

(no subject) [Jun. 3rd, 2012|07:16 am]
Кобзарство і Бардівська пісня

masaccio
linkвдарити по струнах

(no subject) [Apr. 27th, 2012|04:50 pm]
Кобзарство і Бардівська пісня

masaccio
linkвдарити по струнах

На здобуття Шевченківської премії [Jan. 25th, 2012|11:53 pm]
Кобзарство і Бардівська пісня
medik_vrach
[Місцезнаходження |конференц-зал НАН України, М. Грушевського, 4, 2-й поверх]

 Висуненню книги Михайла Хая 
«Музично-інструментальна культура українців (фолкльорна традиція)» на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 
П Р И С В Я Ч У Є Т Ь С Я
КОНЦЕРТ
кобзарів, бандуристів та лірників України
26 січня 2012 року
У програмі:
Виступ автора номінованої книги, Цехмайстра Львівського лірницького цеху, лірника і бандуриста «Стефана» (Михайла Хая)
Виступи виконавців-реконструкторів автентичної співогри на старосвітських інструментах (бандурі, кобзі О. Вересая та лірі), братчиків:
а) Київського кобзарського цеху (Цехмайстер – Микола Товкайло)
б) Харківського кобзарського цеху (Цехмайстер – Кость Черемський)
в) Львівського лірницького цеху (Цехмайстер – Михайло Хай)
Дискурси, спілкування поза програмою концерту.
м. Київ, конференц-зал НАН України, вул. М. Грушевського, 4, 2-й поверх
Початок о 16. 00 год.
Вхід вільний
linkвдарити по струнах

(no subject) [Jan. 23rd, 2012|11:22 pm]
Кобзарство і Бардівська пісня

fofka
[Tags|]

КОНЦЕРТ
кобзарів, бандуристів та лірників
26 січня 2012 року четвер

м. Київ, конференц-зал НАН України, вул. М. Грушевського, 4,
2-й поверх
Початок о 16. 00 год.
linkвдарити по струнах

Тарас Силенко [Dec. 8th, 2011|12:22 am]
Кобзарство і Бардівська пісня

mitka48
[Tags|, ]

Запис зроблено 27.11.2011 у національному музеї українського народного декоративного мистецтва на меморіальному вечорі, присв"яченому пам"яті жертв радянських штучних голодоморів в Україні.===

linkвдарити по струнах

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]